13. 10. 1987.| Društveno politički program

13. 10. 1987.

Mala sala

ciklus: AKTUELNA DRUŠTVENA PITANJA

PROSTITUCIJA LEGALNO ?

 

Učesnici:

Ljuba Stojić, Dragan Radulović, Jelena Špadijer Džinić, Slađana Marković