6. 10. 1987.| Društveno politički program

6. 10. 1987.

Mala sala

Predavanje na temu:

STEREOTIPI VIZUELNOG PREDSTAVLJANJA MUŠKARACA I ŽENA U MEDIJUMIMA

 

Predavač:

Vanda Krainović

 

Posle predavanje projekcija filma NOĆNI PORTIR, a nakon filma razgovor sa publikom.