24. 4. 1987.| Društveno politički program

24. 4. 1987.

Sala na spratu

ciklus: SVET DANAS

DRUŠTVENI POKRETI I POLITIČKI SISTEM U POLJSKOJ

 

Govori:

Vladimir Lay