23. 4. 1987.| Društveno politički program

23. 4. 1987.

Velika sala

ciklus: NAŠ GOST

SVETOZAR VUKMANOVIĆ - TEMPO