7. 4. 1987.| Društveno politički program

7. 4. 1987.

Mala sala

ciklus: RELATIVNA USPEŠNOST JUGOSLOVENSKE PRIVREDE

UČEŠĆE JUGOSLAVIJE U SVETSKOJ TRGOVINI I MESTO U MEĐUNARODNOJ PODELI RADA

 

Govore:

Oskar Kovač, Mlađen Kovačević