1. 5. 1996.| Ostali programi

Tajna gitare
autor: Uroš Dojčinović
godina izdanja: 1996

Sadržaj:

I
Istorijski presek razvoja gitare
O gitari i bliskim trzalačkim kordofonima
Osvrt na razvoj gitarističke pedagogije u celini

II
Razvoj gitare na tlu bivših jugoslovenskih republika
Summary

III
Ivan Padovec – život i delo
Summary
Jovan Jovičić
Summary

Osnovna literatura – Principal References
Beleška o autoru

U ovoj knjizi Uroš Dojčinović, naš poznati gitarista, pedagog, kompozitor i publicista, prikazuje istorijski put razvoja gitare.

Knjiga je u prodaji - 150,00 RSD