1. 5. 2002.| Ostali programi

Slovenački film na početku milenijuma

priredili: Andrija Dimitrijević i Zdravko Duša
prevod sa slovenačkog: Milan Đorđević, Dimitar Anakiev
godina izdanja: 2002

Sadržaj:
Sergej Grmek Germani: Slovenački film preko granica
Gorazd Trušnovec: Decenija slovenačkog filma
Filmografija

Kratak prikaz filmske samostalnosti i samosvesti u Sloveniji u periodu 1990-2002.

„ I slovenački film može da se razvija i menja samo ako shvata tradiciju i na nju se nadovezuje. To ne znači traženje nečega čisto slovenačkog u filmu, a još manje zanemarivanje onoga što se u prošlosti gradilo kao jugoslovenski film “
Sergej Grmek Germani

Knjiga je u prodaji - 150,00 RSD