16. 10. 2013.| Akademski filmski centar

Sreda 16.10. u 20:00, Mala sala

MOJ POGLED NA AVANGARDNI FILM

Predavanje sa projekcijom

Govori: Božidar Zečević

 

“Alternativni film je vrsta izražavanja filmom, koje se neprestano postavlja u opoziciju prema vladajućem kodu građanske kulture, tj. pripada onoj vrsti svesti koja se toj kulturi opire i ne prihvata je.”

Iz publikacije Alternative film 1982, Dom kulture Studentski grad, Beograd 1983.

 

Jedan od najznačajnijih teoretičara filma kod nas, Božidar Zečević, uređivao je program Filmforuma Studentskog kulturnog centra od 1971. do 1977. kada je predstavio najznačajnije domaće i svetske autore avangardnog filma. Predavao je teoriju filma na Fakultetu dramskih umetnosti i uređivao časopis Filmograf. Više puta bio član žirija festivala Alternative film/video. Objavio veliki broj tekstova o filmu.Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/10/13 A/10/13