23. 6. 2010.| Biblioteka

23.6.2010. u 19.00

Čitaonica E

RELIGIJE KINE

tematsko veče

 

Kina je multikonfesionalna sredina sa sto miliona vernika različitih religija-budista, daoista (ili taoista), muslimana, hrišćana. Prema važećim podacima, samo deset odsto Kineza je religiozno. Na specifičan odnos prema religiji u Kini, između ostalog, uticao je i konfučijanizam, dvomilenijumska kineska zvanična ideologija. 

Kinezi ne poseduju ''sentiment za religiju'', kao zapadnjaci, a ono što Kinezi traže u religiji su moralne vrednosti, težnja da se čine dobra dela i da se uzdržava od ''greha''. tj. zla. Sang Ji, Religius life of China

 

Govori: Nevena Tomić