utorak i petak                          

                  Početni  1. nivo   19.45 – 21.00

                  Početni 2. nivo     18.30 – 19.45

                  Srednji nivo          17.15 – 18.30

 

"/> POČETNI KURS KINESKOG
14. 11. 2011.| Biblioteka

ŠKOLA KINESKOG JEZIKA

Predavači : Marina Pop - Cenić, Vladimir Živanović

RASPORED PREDAVANJA   

   utorak i petak                         

 Početni  1. nivo   19.45 – 21.00

                  Početni 2. nivo     18.30 – 19.45

                  Srednji nivo          17.15 – 18.30