1. 5. 2004.| Akademski filmski centar

Alternative film/video 2003 : Između kvadrata

Festival alternativnog filma i videa ex Jugoslavije Alternative film/video 2003

priredio: Miodrag Milošević
autori: Hrvoje Turković, Davorka Vučić-Šneperger, Marina Gržinić, Miha Peče, Gena Dimitrijeva Teodosijevska, Dragi Savevski, Stefan Sidovski, Amra Bakšić, Enes Zlatar, Mlađen Đukić, Dejan Sretenović, Igor M. Toholj
učesnici okruglog stola: Hrvoje Turković, Davorka Vučić-Šneperger, Egenija Todosijevska, Stefan Sidovski, Petre Čapovski, Marko Šercer, Tone Rački, Mladen Đukić, Zoltan Bičkei, Andrija Dimitrijević, Mihailo Ristić, Igor Toholj, Ivko Šešić, Miodrag Milošević, Tamara Mitrović, Vladimir Anđelković, Enes Zlatar, Danijela Purešević, Dragi Saveski

godina izdanja: 2004

Sadržaj:
Hronologija i definicija

Hrvoje Turković: Hrvatski eksperimentalni film i video od 1990

Davorka Vučić-Šneperger: Uvodna reč
Hrvatski eksperimentalni film i video : program

Marina Gržinić: Video radovi iz Slovenije
Marina Gržinić: Uvodna reč
Slovenački video devedesetih: program

Miha Peče: Otcepljeni film
Nezavisni film u Sloveniji : program

Gena Dimitrijeva Teodosijevska: Umjetnički video u Makedoniji 1993-2003
Gena Dimitrijeva Teodosijevska: Uvodna reč
Umjetnički video u Makedoniji 1993-2003 : program

Dragi Savevski: Makedonski alternativni film
Stefan Sidovski: Uvodna reč
Makedonski alternativni film : program

Amra Bakšić: Sarajevski alternativni film i video 1996-2002
Enes Zlatar: Uvodna reč
Sarajevski alternativni film : program

Mladen Đukić: Video produkcija u Republici Srpskoj
Mladen Đukić: Uvodna reč
Video produkcija u Republici Srpskoj : program

Dejan Sretenović: Video umetnost devedesetih
Dejan Sretenović: Uvodna reč
Video umetnost devedesetih u Srbiji : program

Igor M. Toholj: Alternativni film u Srbiji 1992-2002
Igor M. Toholj: Uvodna reč
Alternativni film u Srbiji 1992-2002 : program

Okrugli sto: Šta se desilo između kvadrata?
Tajlung od 10 godina
Tajlung od 1000 kilometara

Konkurencija
Informativni program
Program Festivala
Lista značajnih ostvarenja Festivala
Definitivno

Zbornik radova Festivala alternativnog filma i videa ex Jugoslavije Alternative film/video iz 2003. godine.

Knjiga je u prodaji - 250,00 RSD