10. 4. 2006.| Biblioteka

10 - 19.4.2006.

Hol Biblioteke

PRODAJNA IZLOŽBA ZADUŽBINE SVETOG MANASTIRA HILANDARA

 

Zadužbina Svetog manastira Hilandara je dobrotvorna, kulturna i obrazovna ustanova čiji je osnivač i vlasnik Sveti manastir Hilandar sa Svete Gore u Helenskoj republici. Misija Zadužbine je svedočenje pravoslavnih hrišćanskih vrednosti i odgovornosti za opšte dobro u savremenom društvu i izazovima koje ono nameće, kao i briga o duhovnoj, kulturnoj, umetničkoj i istorijskoj baštini Svetog manastira Hilandara i Svete Gore i njenom predstavljanju, ulozi i očuvanju u savremenim okolnostima. 

Nakon katastrofalnog požara 4. marta 2004. godine u kome je izgorelo više od polovine manastirskog kompleksa, obnova Hilandara je prioritetan cilj Zadužbine.