1. 10. 2002.| Biblioteka

15.10– 31.10 Hol Biblioteke

izložba stripova

ALAN FORD

Završetak oktobarskog ispitnog roka i početak nove školske godine Biblioteka je obeležila izložbom stripa. Počev od 15.oktobra u holu Biblioteke predstavljeno je jedno od najuspešnijih ostvarenja strip produkcije u XX veku - serijal o Alanu Fordu. Građu za izložbu i propratni materijal obezbedio je kolekcionar Marjan Matić. Pored karakterističnih akcenata iz serijala istaknutih na panoima, zainteresovani su bili u moguđnosti da do 15. novembra pozajmljuju pojedine brojeve za čitanje u Biblioteci.

 autor izložbe: Marjan Matić