1. 5. 2007.| Akademski filmski centar

Alternative film/video 2006 : Laboratorija

Festival novog filma i videa Alternative film/video 6-10. XII 2006.

urednik Aleksandra Sekulić
prevod na engleski Nađa Leuba
godina izdanja: 2007

Sadržaj:
Jana Stefanova, Nekoliko reči o praksi eksperimentalnog filma
Arsega Karol
Uvod u Kosmoplovce
Ana Vilenica
Takmičarski program
Panorama
Program festivala
Lista nagrađenih ostvarenja

Katalog Festivala novog filma i videa Alternative film/video održanog 6.-10. decembra 2006. godine.

Knjiga je u prodaji - 200,00 RSD