Sreda 11. 9. u 20:00, Mala sala
Animirana sreda

ANIMATED ART (Sijetl, SAD)

 

Program Animated Art predstavlja kolekciju filmova eksperimentalnih animatora i vizuelnih umetnika sa teritorije Sijetla u državi Vašington, SAD. 

"/> ANIMATED ART (Sijetl, SAD)
11. 9. 2013.| Akademski filmski centar

Sreda 11. 9. u 20:00, Mala sala
Animirana sreda

ANIMATED ART (Sijetl, SAD)

 

Program Animated Art predstavlja kolekciju filmova eksperimentalnih animatora i vizuelnih umetnika sa teritorije Sijetla u državi Vašington, SAD. Većina filmova je nastala u okviru udruženja SEAT (Seattle Experimental Animation Team), čiji autori pored rada na klasičnoj animaciji istražuju mogućnosti novog i drugačijeg izraza u širokim poljima vizuelnih umetnosti i saradnji sa umetnicima različitih senzibiliteta. U programu u dužini od 55 minuta, publika će imati prilike da vidi primere klasične 2D animacije na stranicama knjiga, „frame by frame“ animaciju objekata i lutke, kao i instalacije sa zoetropom. Očekujemo Vas i ove Animirane srede, na kojoj ćemo najaviti i deseto jubilarno izdanje festivala Balkanima!

 

Carnival of Life, Cathy McClure

Thought City, Stefan Gruber

The Sinking of the Hunley, Drew Christie

Last Call (#1), Webster Crowell

Deerhoof, Clyde Petersen

Bedtime Story, Sarah Jane Lapp

Last Call (#2), Webster Crowell

Endless Tunnell, Tommy Thompson

Meta Aberratio, Timothy Firth

Last Call (#3), Webster Crowell

My Life in Law Enforcement, Friese Undine

Savage Archaeology, Britta Johnson

Untitled Performance, Brent Watanobe

 

Program priredila i predstavlja Salise Hughes, umetnica i autorka eksperimentalnih filmova iz Sijetla.      Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: Au/09/13