ALTERNATIVE FILM / VIDEO 2005

7 - 11. decembar 2005.

 

Subota 10. 12. u 18:00

Mala sala

Novi filmovi Jovana Jovanovića

"/> Novi filmovi Jovana Jovanovića
10. 12. 2005.| Akademski filmski centar

ALTERNATIVE FILM / VIDEO 2005

7 - 11. decembar 2005.

 

Subota 10. 12. u 18:00

Mala sala

Novi filmovi Jovana JovanovićaVrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/12/05