ALTERNATIVE FILM / VIDEO 2005

7 - 11. decembar 2005.

 

Sreda 7. 12. u 20:30

Velika sala

OTVARANJE FESTIVALA

 

ALTERNATIVE FILM / VIDEO 2005 - Festival novog filma i videa autora iz regiona bivše Jugoslavije, biće održan od 7. do 11. decembra 2005. u Domu kulture "Studentski grad" u organizaciji Akademskog filmskog centra. U takmičarskom programu biće prikazani najbolji od preko 140 prijavljenih radova, a u pratećem programu biće predstavljeni festivali i produkcija iz regiona, kao i međunarodni program koji će najaviti međunarodni karakter Festivala ALTERNATIVE FILM / VIDEO 2006. 

Festival ALTERNATIVE FILM / VIDEO 2005. podržao je Sekretarijat za kulturu Skupštine grada Beograda.

Eventualne izmene programa biće dostupne na www.alternativefilmvideo.org.

 

Direktor Festivala: Miodrag Milošević

Urednik Festivala: Aleksandra Sekulić

Koordinatori: Miroslav Sretenović, Boško Prostran

Selekciona komisija: Miodrag Milošević, Danijela Purešević

Dizajn: Miroslav Sretenović

 

 

 

"/> OTVARANJE FESTIVALA
7. 12. 2005.| Akademski filmski centar

ALTERNATIVE FILM / VIDEO 2005

7 - 11. decembar 2005.

 

Sreda 7. 12. u 20:30

Velika sala

OTVARANJE FESTIVALA

 

ALTERNATIVE FILM / VIDEO 2005 - Festival novog filma i videa autora iz regiona bivše Jugoslavije, biće održan od 7. do 11. decembra 2005. u Domu kulture "Studentski grad" u organizaciji Akademskog filmskog centra. U takmičarskom programu biće prikazani najbolji od preko 140 prijavljenih radova, a u pratećem programu biće predstavljeni festivali i produkcija iz regiona, kao i međunarodni program koji će najaviti međunarodni karakter Festivala ALTERNATIVE FILM / VIDEO 2006. 

Festival ALTERNATIVE FILM / VIDEO 2005. podržao je Sekretarijat za kulturu Skupštine grada Beograda.

Eventualne izmene programa biće dostupne na www.alternativefilmvideo.org.

 

Direktor Festivala: Miodrag Milošević

Urednik Festivala: Aleksandra Sekulić

Koordinatori: Miroslav Sretenović, Boško Prostran

Selekciona komisija: Miodrag Milošević, Danijela Purešević

Dizajn: Miroslav SretenovićVrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/12/05