MUZIČKI VIDEO SPOT

II predavanje

 

Predavač: mr Ivana Kronja

 

Filmski jezik i dramaturgija u muzičkom video-spotu. Muzički video-spot kao polje eksperimenta.

"/> II predavanje
17. 11. 2005.| Akademski filmski centar

Četvrtak 17. 11. u 19:00

Mala sala

Ciklus predavanja:

MUZIČKI VIDEO SPOT

II predavanje

 

Predavač: mr Ivana Kronja

 

Filmski jezik i dramaturgija u muzičkom video-spotu. Muzički video-spot kao polje eksperimenta.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/11/05