Video portreti

RESTART

Live video act

 

Restart, grupa za video oblikovanje, generiše i degeneriše geometrijsku apstrakciju 20. veka: Mondrijan, Indijana, Polok, Heron, Rotko.

 

Program uređuje: Aleksandra Sekulić

"/> RESTART
7. 9. 2005.| Akademski filmski centar

Sreda 7. 9. u 20:30

Letnja pozornica

Video portreti

RESTART

Live video act

 

Restart, grupa za video oblikovanje, generiše i degeneriše geometrijsku apstrakciju 20. veka: Mondrijan, Indijana, Polok, Heron, Rotko.

 

Program uređuje: Aleksandra SekulićVrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/09/05