8. 11. 2011.| Filmski program

ITALIJANSKI NEOREALIZAM I NjEGOVI ODJECI

8 – 28. 11.Velika sala u 20:00

Program je ostvaren u saradnji s Jugoslovenskom kinotekom

Filmovi se prikazuju sa 35mm filmske trake

 

Posle lažne retorike, koju je na filmu predstavljao italijanski fašizam, filmski reditelji

su počeli da tragaju za istinom i pronašli su je u svakodnevnom životu. Kada su velikog italijanskog reditelja Roberta Roselinija pitali da definiše italijanski neorealizam, on je rekao: Po meni je to iznad svega moralna pozicija s koje treba posmatrati svet. Posle je to postalo i pitanje stila i estetike, ali na početku je to bilo pitanje morala. Da bi se razumeo kako moralni tako i estetički kontekst u kome je neorealizam nastao, kao i sile koje su ga uništile, neophodno je imati u vidu ekonomske, političke i socijalne okolnosti u kojima je nastao – posleratno vreme u osiromašenoj Italiji, velike ekonomske migracije sever - jug, buđenje novog života u ratom iscrpljenoj zemlji i poetika tzv. malih ljudi. Pred vama je izbor od osam filmova koji oslikavaju jedan period, značenje i stil.

 

 

 Vrste materijala u arhivi: Fotografija Program

Signature: Ft/11/11 Pg/li/11/11