NOMAD - FESTIVAL ELEKTRONSKE UMETNOSTI

 

NOMAD - Festival elektronske umetnosti održan je dosada u dva evropska grada: Gracu i Krakovu. Ova putujuća manifestacija inicirana je saradnjom nekoliko autora i autorskih grupa ( KDES/Kosmoplovci, Helmut Schäfer, Karl Jensac, Palsecam, in-dust) na projektu NOMAD, i koja se odvijala na internetu (nomad.net). Grupa Kosmoplovci će u saradnji sa Akademskim filmskim centrom biti domaćin ove manifestacije u Beogradu od 17. do 19. juna u Domu kulture "Studentski grad".

Festival je pomogao Švajcarski program za kulturu Pro Helvecija, Beograd. 

"/> NOMAD - FESTIVAL ELEKTRONSKE UMETNOSTI
17. 6. 2005.| Akademski filmski centar

17. - 19. JUN 2005.

Donji hol / Mala sala

NOMAD - FESTIVAL ELEKTRONSKE UMETNOSTI

 

NOMAD - Festival elektronske umetnosti održan je dosada u dva evropska grada: Gracu i Krakovu. Ova putujuća manifestacija inicirana je saradnjom nekoliko autora i autorskih grupa ( KDES/Kosmoplovci, Helmut Schäfer, Karl Jensac, Palsecam, in-dust) na projektu NOMAD, i koja se odvijala na internetu (nomad.net). Grupa Kosmoplovci će u saradnji sa Akademskim filmskim centrom biti domaćin ove manifestacije u Beogradu od 17. do 19. juna u Domu kulture "Studentski grad".

Festival je pomogao Švajcarski program za kulturu Pro Helvecija, Beograd. Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/06/05