Multimedijalni performans

SILENT WORD AS EVERLASTING UNDERSTANDING

 

Autori: Milica Lapčević i Gabrijel Savić Ra

 

Logički iskaz koji se moduliše kroz vizuelni identitet fenomena verifikovanja istine. Ako je odnos telo - duh tautološki, istina se potvrđuje samom sobom, a gde ona sama postoji kao jedna od hiljadu mogućnosti koja je najverovatnija, ali ne i najsigurnija.

"/> SILENT WORD AS EVERLASTING UNDERSTANDING
31. 5. 2005.| Akademski filmski centar

Sreda 31. 5. u 21:00

Donji hol Velike sale

Multimedijalni performans

SILENT WORD AS EVERLASTING UNDERSTANDING

 

Autori: Milica Lapčević i Gabrijel Savić Ra

 

Logički iskaz koji se moduliše kroz vizuelni identitet fenomena verifikovanja istine. Ako je odnos telo - duh tautološki, istina se potvrđuje samom sobom, a gde ona sama postoji kao jedna od hiljadu mogućnosti koja je najverovatnija, ali ne i najsigurnija.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/05/05