KOSMOPLOVCI

 

Uvod u Kosmoplovce: prezentacija video baze sajta kosmoplovci.net, projekcija, razgovor sa autorima. Ovom prilikom upoznaćemo se sa načinom rada i sa nekim od aspekata produkcije Kosmoplovaca koji dovode do njihove specifične pozicije i recepcije. Radovan Popović predstaviće radove koji ispituju ulogu i mogućnosti videa u aktuelnim osmotičkim procesima u umetnosti, a Lazar Bodroža predstaviće jedan od popularnijih projekata ove vrste u zemlji: video seriju na internetu Oktobar fest, kao i ostalu produkciju narativne linije aktivnosti Kosmoplovaca.

 

SATELITSKA STANICA

SELFAWARE

NEXT LETTER

SIMPTOMI

PLAVI DŽIHAD

DELETE

VEŠTAČKA DETEKCIJA

OKTOBAR FEST (1 - 13)

KUMOV KOLAC

BRUS LI: TEBI SVE DALI, A TI NAMA ...

 

Program uredila: Aleksandra Sekulić

"/> KOSMOPLOVCI
13. 4. 2005.| Akademski filmski centar

Sreda 13. 4. u 20:30

Mala sala

Video portreti

KOSMOPLOVCI

 

Uvod u Kosmoplovce: prezentacija video baze sajta kosmoplovci.net, projekcija, razgovor sa autorima. Ovom prilikom upoznaćemo se sa načinom rada i sa nekim od aspekata produkcije Kosmoplovaca koji dovode do njihove specifične pozicije i recepcije. Radovan Popović predstaviće radove koji ispituju ulogu i mogućnosti videa u aktuelnim osmotičkim procesima u umetnosti, a Lazar Bodroža predstaviće jedan od popularnijih projekata ove vrste u zemlji: video seriju na internetu Oktobar fest, kao i ostalu produkciju narativne linije aktivnosti Kosmoplovaca.

 

SATELITSKA STANICA

SELFAWARE

NEXT LETTER

SIMPTOMI

PLAVI DŽIHAD

DELETE

VEŠTAČKA DETEKCIJA

OKTOBAR FEST (1 - 13)

KUMOV KOLAC

BRUS LI: TEBI SVE DALI, A TI NAMA ...

 

Program uredila: Aleksandra SekulićVrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/04/05