VISOKOŠKOLSKE BIBLIOTEKE : promocija knjige Aleksandre Vraneš

 

Govore: Desanka Stamatović, Gordana Stokić, Slavica Nestorović Petrovski i autorka knjige

 

''Visokoškolske biblioteke je sveobuhvatna, dobro koncipirana, inspirativna knjiga za bibliotekare i buduće bibliotekare visokoškolskih biblioteka. To je pregledna komparativna studija koja jasno slika situaciju u svetu i kod nas, pružajući uvid u istorijsku perspektivu i savremena kretanja. Autor razmatra bitna i aktuelna pitanja organizacije, standarda, različitih segmenata rada u visokoškolskim bibliotekama, stručnog kadra, rukovođenja, sistema kvaliteta, uticaja novih tehnologija, metoda evaluacije biblioteka, intelektualnih sloboda i autorskih prava, marketinga.

Interesantno je da je posebno poglavqe posvećeno specijalnim kolekcijama u univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković” i seminarskim bibliotekama Filološkog fakulteta, iako „visokoškolske biblioteke naglašavaju informativnu, a ne arhivsku funkciju svojih fondova”. Profesorka Vraneš  ističe

da, osim toga što predstavljaju značajan izvor za naučna istraživanja, ove kolekcije su i „potvrda ugleda koje ove biblioteke imaju u društvu”... ''

Tomić, Nevena. 2004. „Zasluženo i odgovorno mesto visokoškolskih biblioteka.“ Pančevačko čitalište 3, 5: 67.

"/> VISOKOŠKOLSKE BIBLIOTEKE : promocija knjige
25. 1. 2005.| Biblioteka

Utorak 25. 1. u 19:00, Čitaonica E

VISOKOŠKOLSKE BIBLIOTEKE : promocija knjige Aleksandre Vraneš

 

Govore: Desanka Stamatović, Gordana Stokić, Slavica Nestorović Petrovski i autorka knjige

 

 

''Visokoškolske biblioteke je sveobuhvatna, dobro koncipirana, inspirativna knjiga za bibliotekare i buduće bibliotekare visokoškolskih biblioteka. To je pregledna komparativna studija koja jasno slika situaciju u svetu i kod nas, pružajući uvid u istorijsku perspektivu i savremena kretanja. Autor razmatra bitna i aktuelna pitanja organizacije, standarda, različitih segmenata rada u visokoškolskim bibliotekama, stručnog kadra, rukovođenja, sistema kvaliteta, uticaja novih tehnologija, metoda evaluacije biblioteka, intelektualnih sloboda i autorskih prava, marketinga.

Interesantno je da je posebno poglavqe posvećeno specijalnim kolekcijama u univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković” i seminarskim bibliotekama Filološkog fakulteta, iako „visokoškolske biblioteke naglašavaju informativnu, a ne arhivsku funkciju svojih fondova”. Profesorka Vraneš  ističe

da, osim toga što predstavljaju značajan izvor za naučna istraživanja, ove kolekcije su i „potvrda ugleda koje ove biblioteke imaju u društvu”... ''

Tomić, Nevena. 2004. „Zasluženo i odgovorno mesto visokoškolskih biblioteka.“ Pančevačko čitalište 3, 5: 67.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/01/05