I TERSICORE (Italija)

Tradicionalna muzika Sicilije

 

Gosti: 

Ansambl za ranu muziku

CARPE DIEM (Srbija)

Muzika srednjeg veka i renesanse

"/> NOVOGODIŠNJI KONCERT
28. 12. 2006.| Muzički program

Četvrtak 28. 12. u 20:00

Velika sala

NOVOGODIŠNJI KONCERT

Orkestar

I TERSICORE (Italija)

Tradicionalna muzika Sicilije

 

Gosti: 

Ansambl za ranu muziku

CARPE DIEM (Srbija)

Muzika srednjeg veka i renesanseVrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/11-12/06