PRVI NACIONALNI KONGRES O DECI I NATALITETU U SRBIJI

Predstavljanje zbornika sa održanog kongresa

 

Govore: Goran Budžak i Dragana Dinić

"/> PRVI NACIONALNI KONGRES O DECI I NATALITETU U SRBIJI
25. 12. 2006.| Forum

Ponedeljak 25. 12. u 19:00

Studio 26

Demografske teme

PRVI NACIONALNI KONGRES O DECI I NATALITETU U SRBIJI

Predstavljanje zbornika sa održanog kongresa

 

Govore: Goran Budžak i Dragana DinićVrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/11-12/06