POLITIČKI PLURALIZAM U SRBIJI

 

Govori: Vinko Đurić

 

Perspektive višepartizma - naučno istraživanje i prognoziranje

"/> POLITIČKI PLURALIZAM U SRBIJI
13. 12. 2006.| Forum

Sreda 13. 12. u 19:00

Studio 26

Politikološke teme

POLITIČKI PLURALIZAM U SRBIJI

 

Govori: Vinko Đurić

 

Perspektive višepartizma - naučno istraživanje i prognoziranjeVrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/11-12/06