20. 6. 2013.| Likovni program

ŠEJMA PRODANOVIĆ, DNEVNI CRTEŽ

Galerija, od 20. 6. do 6. 7.

 

Serija radova Dnevni crtež predstavlja jednostavne linearne zabeleške o kompleksnim pitanjima iz sveta koji nas okružuje. Radovi su bazirani na svakodnevnim slikama, pronađenim u brojnim knjigama, novinama, katalozima, brošurama. Prevazilazeći prvobitnu vizuelnu poruku, nastali crteži odnose se na svakodnevicu, konzumerizam, društvene uloge, popularnu kulturu i globalizaciju. Izložbom Dnevni crtež se nudi model za kritičko i kreativno odnošenje prema svakodnevnom zagušenju informacijama i ideja beleženja naše masmedijske kulture.

 

U okviru izložbe biće održana radionica u subotu 22. juna u 13.00 na kojoj će umetnici različitih profila i interesovanja zajedno izrađivati štampanu publikaciju, kao alternativnu platformu izražavanja ideja i kreativne saradnje.

 

Šejma Prodanović je diplomirani slikar i grafičar, slobodni umetnik.Svoje radove gradi od slika nađenih u starim štampanim materijalima. U formi grafike, kolaža i crteža, izražava ideju reciklaže sa osvrtom na potrošnju kulture masmedija. Kroz različite reference i izvore, bavi se fenomenima konzumerskog društva i globalizacije. Od 2005. godine realizovala je dvadeset samostalnih i učestvovala na preko sto domaćih i međunarodnih grupnih izložbi i festivala. Dobitnica je nagrade XVI Bijenala studentske grafike Srbije u Domu kulture Studentski grad 2012. godine. Ovo je njena nagradna izložba.  

 

Zahvaljujemo se Fotokoprinici Antika koja je pomogla realizaciju izložbe i radionice.

 

Izložba je podržana od strane Ministarstva kulture i informisalnja Republike Srbije.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/06/13


foto: Marija Konjikušić
Link za JPG dokument :
Link za tif dokument :