23. 6. 2011.| Biblioteka

U okviru program Prozor Šangaja

četvrtak 23.06, čitaonica E, 19:00

STAROKINESKA MATEMATIKA

Podeljena su miŠljenja o poreklu i međusobnim uticajima kineske i matematike drugih starih civilizacija Indije, Egipta, Mesopotamije, Grčke. Sigurno je da su postojale veze među starim narodima (jedan od dokaza je i postojanje Puta svile, trgovačkog puta otvorenog 121g. p.n.e. koji je spajao Kinu sa zapadnim zemljama, sve do Mediterana). Neke činjenice ukazuju da su pojedina otkrića u matematici specifično kineska tj. da se nisu pojavila ni u jednoj od drugih navedenih civilizacija. O staroj kineskoj matematici svedoče i različita arheoloŠka otkrića. Godine 1983. u Kini su otkrivene pločice od bambusa sa Knjigom o računjanju iz približno 2. veka p.n.e. O novijim dostignućima podaci su precizniji – sa sigurnoŠću se zna da je najstarija datirana Štampana knjiga čuveni budistički spis Dijamantska sutra Štampana tačno 11.maja. 868. godine, a iz ovog vremena postoji i izvestan broj sačuvanim Štampanih knjiga iz matematike.

U predavanju će biti govora o velikim dostignućima starokineske matematike – reŠavanju sistema linearnih i nelinearnih jednačina, određivanju kvadratnog i kubnog korena, računanju progresija, računanju udaljenosti nedostupnih objekata itd.

Predavač: Vesna Jevremović, profesor na Matematičkom fakultetu

URUčENJE DIPLOMA POLAZNICIMA ŠKOLE KINESKOG JEZIKA

Posle predavanja o starokineskoj matematici polaznicima Škole kineskog jezika (početnici i napredni kurs) koji polože zavrŠni ispit biće uručene diplome.