Koncert ansambla INSTITUT

 

Grupa Institut sledeće godine proslavlja 33 godine postojanja muzičkog koncepta koji su 1974. godine osmislili S.A."Frapparega" & N.V."Papa Nik", a koji grupa izvodi i danas. U pitanju je sinteza različitih muzičkih iskustava i vrsta muzike. Glavni uticaj su jazz (posebno Miles Davis), etno (sva muzika sveta, a prvenstveno muzika Afrike, Azije i Australije) i evropska klasična muzika, avangarda i elektronika. Članovi ansambla, pored toga što sviraju standardne instrumente, izrađuju originalne udaraljke, svirale i žičane instrumente, na kojima muziciraju uklapajući ih sa "običnim" instrumentima u novo "sazvučje". U ovakvom muziciranju Institut se kreće najrazličitijim muzičkim prostorima, dotičući čas jedan čas drugi kontinent, zemlju, kulturu ili narod, međusobno ih prožimajući i gradeći, tako, sasvim novo delo.  

"/> Koncert ansambla INSTITUT
10. 11. 2006.| Muzički program

Petak 10.11. u 20:00

Velika sala

Koncert ansambla INSTITUT

 

Grupa Institut sledeće godine proslavlja 33 godine postojanja muzičkog koncepta koji su 1974. godine osmislili S.A."Frapparega" & N.V."Papa Nik", a koji grupa izvodi i danas. U pitanju je sinteza različitih muzičkih iskustava i vrsta muzike. Glavni uticaj su jazz (posebno Miles Davis), etno (sva muzika sveta, a prvenstveno muzika Afrike, Azije i Australije) i evropska klasična muzika, avangarda i elektronika. Članovi ansambla, pored toga što sviraju standardne instrumente, izrađuju originalne udaraljke, svirale i žičane instrumente, na kojima muziciraju uklapajući ih sa "običnim" instrumentima u novo "sazvučje". U ovakvom muziciranju Institut se kreće najrazličitijim muzičkim prostorima, dotičući čas jedan čas drugi kontinent, zemlju, kulturu ili narod, međusobno ih prožimajući i gradeći, tako, sasvim novo delo.  Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/11-12/06