23. 10. 2006.| Forum

Ponedeljak 23. 10. u 19:00

Mala sala

NOVI BEOGRAD - DODIR NOVOG

INDUSTRIJA I INDUSTRIJALIZACIJA NA NOVOM BEOGRADU 1945-2000

 

Govori: Dragan Petrović

 

Industrija Novog Beograda je u ovom času pred potpunim zamiranjem. Nekada je, uz Rakovicu, Novi Beograd predstavljao glavni industrijski basen Beograda. U ovom času dešava se deindustrijalizacija Novog Beograda. Na koji način su, uporedo sa izgradnjom urbanih celina, nicali industrijski kapaciteti na prostoru Novog Beograda, govoriće Dragan Petrović. Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/10/06