11. 10. 2006.| Forum

Sreda 11. 10. u 19:00

Studio 26

Psihološke teme

DA LI JE POTREBNA PSIHOANALIZA ?

Povodom 150. godišnjice rođenja Sigmunda Frojda (1856-1939)

 

Govori: Dušan Pajin

(predavanje sa projekcijama)

 

Jedna od najuticajnijih teorija, ili orijentacija, u oblasti humanističkih nauka u 20. veku bila je Frojdova psihoanaliza (Sigmund Freud 1856-1939), i to kako ortodoksna (Frojdova) psihoanaliza - tako i različite orjentacije i škole koje su proistekle iz ortodoksne psihoanalize. Uticaj psihoanalize se proširio, jer su Frojd i drugi autori iste, ili srodne, orijentacije, imali ambiciju da daju odgovore i na druge teme i područja (osim teorije ličnosti i psihoterapije) - od antropologije do istorije, teorije društva, religije, lingvistike ili umetnosti. Međutim, danas dva tipa razloga navode na pitanje u našem naslovu. Načelni razlozi se tiču promena kriterijuma bolesti i zdravlja, gledanja na seksualnost itd. Drugi razlog je u domenu terapije - "smena" Edipovog kompleksa (kao jednog od ključnih u psihoanalitičkoj dijagnozi i terapiji), konceptom "zlostavljanje dece" - koji preuzima ulogu od Edipovog (i Elektrinog) kompleksa.

 

Dušan PajinVrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/10/06