"FLAUTO DOLCE"

 

Ksenija Maodu - vokal

Andrijana Jovanović - vokal

Nataša Mirković - vokal

Jelena Mitrović - blok flauta, gemshorn, frula

Mirjana Janković - blok flauta, gemshorn, frula

Teodora Vujović - rebeka

Srđan Stanić - fidel

Andrija Sagić - udaraljke

Ljubomir Dimitrijević - blok flauta, traverzo flauta, gemshorn, frula, kaval, gajde, raufajfe

 

Ansambl Flauto dolče je osnovan pri Centru za ranu muziku Renesans 2005. godine. Ansambl okuplja mlađe muzičare koji su se opredelili za istraživanje i predstavljanje rane muzike, muzike Srednjeg veka, renesanse i baroka. Većina članova je potekla sa Odseka za ranu muziku M.Š.J. Slavenski, gde su za vreme svog školovanja sa ansamblom Odseka za ranu muziku održali veliki broj koncerata po Srbiji, Italiji i Republici Srpskoj. Ansambl okuplja i mlade muzičare koji su se u našoj sredini afirmisali i kao interpretatori tradicionalne muzike sa naših prostora. Repertoar ansambla obuhvata evropsku muziku u periodu od XIII do druge polovine XVIII veka, kao i tradicionalnu muziku iz vremena stare Grčke, Vizantije i stare Srbije. Sve programske sadržaje ansambl Flauto dolče predstavlja na kopijama autentičnih instrumenata određenih epoha. Koncepciju programa i aranžmane je napisao prof. Ljuba Dimitrijević.

 

Program : evropski srednji vek i stara Srbija 

"/> Ansambl za ranu muziku "FLAUTO DOLCE"
12. 6. 2006.| Muzički program

Ponedeljak 12. 6. u 20:00

Letnja scena / Velika sala

Ansambl za ranu muziku

"FLAUTO DOLCE"

 

Ksenija Maodu - vokal

Andrijana Jovanović - vokal

Nataša Mirković - vokal

Jelena Mitrović - blok flauta, gemshorn, frula

Mirjana Janković - blok flauta, gemshorn, frula

Teodora Vujović - rebeka

Srđan Stanić - fidel

Andrija Sagić - udaraljke

Ljubomir Dimitrijević - blok flauta, traverzo flauta, gemshorn, frula, kaval, gajde, raufajfe

 

Ansambl Flauto dolče je osnovan pri Centru za ranu muziku Renesans 2005. godine. Ansambl okuplja mlađe muzičare koji su se opredelili za istraživanje i predstavljanje rane muzike, muzike Srednjeg veka, renesanse i baroka. Većina članova je potekla sa Odseka za ranu muziku M.Š.J. Slavenski, gde su za vreme svog školovanja sa ansamblom Odseka za ranu muziku održali veliki broj koncerata po Srbiji, Italiji i Republici Srpskoj. Ansambl okuplja i mlade muzičare koji su se u našoj sredini afirmisali i kao interpretatori tradicionalne muzike sa naših prostora. Repertoar ansambla obuhvata evropsku muziku u periodu od XIII do druge polovine XVIII veka, kao i tradicionalnu muziku iz vremena stare Grčke, Vizantije i stare Srbije. Sve programske sadržaje ansambl Flauto dolče predstavlja na kopijama autentičnih instrumenata određenih epoha. Koncepciju programa i aranžmane je napisao prof. Ljuba Dimitrijević.

 

Program : evropski srednji vek i stara Srbija Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/06/06