Ansambl QUITECHO

 

Članovi: Sonja Kalajić - violina

Milica Bajić - flauta

Jelena Banković - klavir

Nebojša Janković - violončelo

Milan Dereta - gitara

 

Kao forma jedinstva klasičnog i folklornog, evropskog i nacionalnog, tango Quintecha otkriva svoje ritmičko i istorijsko bogatstvo, kao i višestruku isprepletanost sa drugim estetskim i kulturnim formama. Quintecho je jedini sastav na ovim prostorima koji izvodi virtuozna tanga Montesa i Di Marina, u aranžmanima Sonje Kalajić.

"/> Ansambl QUITECHO
29. 5. 2006.| Muzički program

Ponedeljak 29. 5. u 20:00

Velika sala

Ansambl QUITECHO

 

Članovi: Sonja Kalajić - violina

Milica Bajić - flauta

Jelena Banković - klavir

Nebojša Janković - violončelo

Milan Dereta - gitara

 

Kao forma jedinstva klasičnog i folklornog, evropskog i nacionalnog, tango Quintecha otkriva svoje ritmičko i istorijsko bogatstvo, kao i višestruku isprepletanost sa drugim estetskim i kulturnim formama. Quintecho je jedini sastav na ovim prostorima koji izvodi virtuozna tanga Montesa i Di Marina, u aranžmanima Sonje Kalajić.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/05/06