BAZIČNA FORMA

Tokovi savremenog dokumentarnog filma

 

SRBIJA VERITE 2005-2006.

Dokumentarni filmovi Ateljea Varan

 

Gosti: Rajko Petrović, Aleksandar Stojanov, Jelena Jovčić, Mihajlo Jevtić, autori filmova

 

Atelje Varan Beograd je udruženje filmskih stvaralaca nastalo kao rezultat tromesečne radionice Ateljea Varan, renomirane pariske škole dokumentarnog filma, održane tokom proleća 2004. u Beogradu u organizaciji Ambasade Francuske. U okviru ove radionice nastalo je 11 kratkih dokumentarnih filmova, od kojih su mnogi imali uspeha na domaćim i inostranim festivalima, dok se za otkup prava na emitovanje pojedinih interesuju i inostrane televizijske stanice.

 

Četvrtak 11. 5.

DAN MLADOSTI

r: Jelena Jovčić

2006, 43:00

 

POSLE RATA

r: Srđan Keča

2005, 47:00

 

KRAJ ŠKOLE

r: Aleksandar Stojanov

2005, 29'

 

SAM, SAM, SAM DA NISI

r: Mihajlo Jevtić

2005, 32'

"/> SRBIJA VERITE 2005-2006.
11. 5. 2006.| Filmski program

11 - 12. 5.

Mala sala u 20:30

BAZIČNA FORMA

Tokovi savremenog dokumentarnog filma

 

SRBIJA VERITE 2005-2006.

Dokumentarni filmovi Ateljea Varan

 

Gosti: Rajko Petrović, Aleksandar Stojanov, Jelena Jovčić, Mihajlo Jevtić, autori filmova

 

Atelje Varan Beograd je udruženje filmskih stvaralaca nastalo kao rezultat tromesečne radionice Ateljea Varan, renomirane pariske škole dokumentarnog filma, održane tokom proleća 2004. u Beogradu u organizaciji Ambasade Francuske. U okviru ove radionice nastalo je 11 kratkih dokumentarnih filmova, od kojih su mnogi imali uspeha na domaćim i inostranim festivalima, dok se za otkup prava na emitovanje pojedinih interesuju i inostrane televizijske stanice.

 

Četvrtak 11. 5.

DAN MLADOSTI

r: Jelena Jovčić

2006, 43:00

 

POSLE RATA

r: Srđan Keča

2005, 47:00

 

KRAJ ŠKOLE

r: Aleksandar Stojanov

2005, 29'

 

SAM, SAM, SAM DA NISI

r: Mihajlo Jevtić

2005, 32'Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/05/06