KUDA IDE CRNA GORA ?

Osnovne civilizacijske i istorijske opcije srpsko / crnogorske budućnosti

 

Govore: Slavenko Terzić, Šćepan Ušćumlić, Časlav Koprivica, Vladislav Bojović i dr.

 

Predstojeći majski referendum trebalo bi da ukaže na većinsko mišljenje građana Crne Gore i učini jasnom njihovu orijentaciju na zajedničku državu ili nezavisnost. Neizvesnost koja traje trebala bi da bude prevladana da bi se na posletku uspostavio stabilniji i prosperitetniji sistem srpsko / crnogorskih odnosa.

"/> KUDA IDE CRNA GORA ?
8. 5. 2006.| Forum

Ponedeljak 8. 5. u 19:00

Mala sala

Istorijske teme

KUDA IDE CRNA GORA ?

Osnovne civilizacijske i istorijske opcije srpsko / crnogorske budućnosti

 

Govore: Slavenko Terzić, Šćepan Ušćumlić, Časlav Koprivica, Vladislav Bojović i dr.

 

Predstojeći majski referendum trebalo bi da ukaže na većinsko mišljenje građana Crne Gore i učini jasnom njihovu orijentaciju na zajedničku državu ili nezavisnost. Neizvesnost koja traje trebala bi da bude prevladana da bi se na posletku uspostavio stabilniji i prosperitetniji sistem srpsko / crnogorskih odnosa.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/05/06