NEDELJA SAVREMENOG ŠVEDSKOG FILMA

Program ostvaren u saradnji sa Kulturnim Centrom Beograda

 

Uvodna reč: Nebojša Popović, selektor programa

 

Potreba da se >>baci<< malo širi pogled na švedsku kinematografiju proizilazi iz činjenice da se ona lišila teških kompleksa nedodirljivih i nedostižnih "bogova" švedskog filma, kao što je na primer Ingmar Bergman, i da se uhvatila u koštac sa najmodernijim tokovima svetskog filma, a da je pri tome ostala verna i Strindbergu i svojim uobičajenim tematskim interesovanjima. Pre svega unutrašnjim konfliktima jedinke, a zatim i odnosima unutar porodičnog kruga, sa ili bez opšteg društvenog konteksta. U ovom programu upoznaćemo stvaralaštvo savremenih autora švedskog filma koji upotpunjuju raznoliku mozaičnost ove kinematografije i zadržavaju njenu tradicionalnu posebnost.

 

Subota 6. 5.

21:00

AKO SE OKRENEM 

(Om jag vander mig om)

r: Bjern Runge

ul: Pernila August, Jakob Eklund

2003, 108'

 

Nagrade: Berlin 2004, Srebrni medved za kompletan glumački ansambl

"/> NEDELJA SAVREMENOG ŠVEDSKOG FILMA
6. 5. 2006.| Filmski program

6 - 10. 5.

Velika sala / Mala sala u 19:00 i 21:00

NEDELJA SAVREMENOG ŠVEDSKOG FILMA

Program ostvaren u saradnji sa Kulturnim Centrom Beograda

 

Uvodna reč: Nebojša Popović, selektor programa

 

Potreba da se >>baci<< malo širi pogled na švedsku kinematografiju proizilazi iz činjenice da se ona lišila teških kompleksa nedodirljivih i nedostižnih "bogova" švedskog filma, kao što je na primer Ingmar Bergman, i da se uhvatila u koštac sa najmodernijim tokovima svetskog filma, a da je pri tome ostala verna i Strindbergu i svojim uobičajenim tematskim interesovanjima. Pre svega unutrašnjim konfliktima jedinke, a zatim i odnosima unutar porodičnog kruga, sa ili bez opšteg društvenog konteksta. U ovom programu upoznaćemo stvaralaštvo savremenih autora švedskog filma koji upotpunjuju raznoliku mozaičnost ove kinematografije i zadržavaju njenu tradicionalnu posebnost.

 

Subota 6. 5.

21:00

AKO SE OKRENEM 

(Om jag vander mig om)

r: Bjern Runge

ul: Pernila August, Jakob Eklund

2003, 108'

 

Nagrade: Berlin 2004, Srebrni medved za kompletan glumački ansamblVrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/05/06