Međunarodne teme

PERSPEKTIVE SAVREMENE RUSIJE

 

Govori: Vinko Đurić

 

Poslednjih godina spoljna politika Ruske Federacije postala je nezaobilazan faktor u rešavanju krupnih međunarodnih problema. Zašto je to tako, pokušaće da objasni Vinko Đurić. istraživač Instituta za političke studije, koji je zahvaljujući svom istraživačkom radu napisao dve knjige o ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

"/> PERSPEKTIVE SAVREMENE RUSIJE
22. 2. 2006.| Forum

Sreda 22. 2. u 19:00

Studio 26

Međunarodne teme

PERSPEKTIVE SAVREMENE RUSIJE

 

Govori: Vinko Đurić

 

Poslednjih godina spoljna politika Ruske Federacije postala je nezaobilazan faktor u rešavanju krupnih međunarodnih problema. Zašto je to tako, pokušaće da objasni Vinko Đurić. istraživač Instituta za političke studije, koji je zahvaljujući svom istraživačkom radu napisao dve knjige o ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/02/06