Globalizacija

ZAPADNO OD ORJENTA

Predstavljanje knjige Dušana Tešića

 

Govore: Dragan Simeunović, Branko Radun i autor

 

U procesu tranzicije sagledavaju se četiri ishodišna scenarija tranzicije evropskih nacija:

1. Hegemonija velikih naroda i država; 2. sukob rada i kapitala; 3. poremećaj socio-kulturne sinteze Evrope; 4. nastanak surogat hrišćanstva - nova religija pod nazivom New age.

"/> ZAPADNO OD ORJENTA
15. 2. 2006.| Forum

Sreda 15. 2. u 19:00

Studio 26

Globalizacija

ZAPADNO OD ORJENTA

Predstavljanje knjige Dušana Tešića

 

Govore: Dragan Simeunović, Branko Radun i autor

 

U procesu tranzicije sagledavaju se četiri ishodišna scenarija tranzicije evropskih nacija:

1. Hegemonija velikih naroda i država; 2. sukob rada i kapitala; 3. poremećaj socio-kulturne sinteze Evrope; 4. nastanak surogat hrišćanstva - nova religija pod nazivom New age.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/02/06