CIKLUS PREDAVANJA

Novi Beograd - dodir novog

NEMAČKI SABIRNI LOGOR NA PROSTORU BEOGRADSKOG SAJMIŠTA

Savremena i memorijska funkcija prostora Starog sajmišta

 

Govori i prikazuje: Milan Koljanin

 

Nemački okupator je krajem 1941. na prostoru nekadašnjeg Beogradskog sajma formirao logor za preostale Jevreje u Srbiji. Od aprila 1942. to je bio sabirni logor za zatočenike iz okupirane Srbije, ustaške Nezavisne Države Hrvatske, a zatim i sa celog Balkanskog poluostrva. Do kraja postojanja logora, jula 1944, svaki treći zatočenik je izgubio život, dok su ostali upućeni u druge nemačke koncentracione i radne logore.

"/> NEMAČKI SABIRNI LOGOR NA PROSTORU BEOGRADSKOG SAJMIŠTA
13. 2. 2006.| Forum

Ponedeljak 13.2. u 19:00

Mala sala

CIKLUS PREDAVANJA

Novi Beograd - dodir novog

NEMAČKI SABIRNI LOGOR NA PROSTORU BEOGRADSKOG SAJMIŠTA

Savremena i memorijska funkcija prostora Starog sajmišta

 

Govori i prikazuje: Milan Koljanin

 

Nemački okupator je krajem 1941. na prostoru nekadašnjeg Beogradskog sajma formirao logor za preostale Jevreje u Srbiji. Od aprila 1942. to je bio sabirni logor za zatočenike iz okupirane Srbije, ustaške Nezavisne Države Hrvatske, a zatim i sa celog Balkanskog poluostrva. Do kraja postojanja logora, jula 1944, svaki treći zatočenik je izgubio život, dok su ostali upućeni u druge nemačke koncentracione i radne logore.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/02/06