BAZIČNA FORMA

Tokovi savremenog dokumentarnog filma

 

ZABELEŠKE O KINEMATOGRAFU

 

Dokumentarni filmovi na temu putujućih bioskopa - arhaične prikazivačke forme u odumiranju.

Uvodno predavanje: Miroljub Stojanović, teoretičar filma

"/> ZABELEŠKE O KINEMATOGRAFU
9. 2. 2006.| Filmski program

Četvrtak 9. 2. u 19:30

Mala sala

BAZIČNA FORMA

Tokovi savremenog dokumentarnog filma

 

ZABELEŠKE O KINEMATOGRAFU

 

Dokumentarni filmovi na temu putujućih bioskopa - arhaične prikazivačke forme u odumiranju.

Uvodno predavanje: Miroljub Stojanović, teoretičar filmaVrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/02/06