Arhiv Alternativnog filma
ALTERNATIVNI FILMOVI ZORANA SAVESKOG

Sreda 22.5. u 20:00, Mala sala

Zoran Saveski je rođen 1959. Završio Fakultet političkih nauka u Beogradu i magistrirao sa tezom: Kulturološki aspekti alternativne umetnosti na primeru filma.

"/> ALTERNATIVNI FILMOVI ZORANA SAVESKOG
22. 5. 2013.| Akademski filmski centar

Arhiv Alternativnog filma
ALTERNATIVNI FILMOVI ZORANA SAVESKOG

Sreda 22.5. u 20:00, Mala sala

Zoran Saveski je rođen 1959. Završio Fakultet političkih nauka u Beogradu i magistrirao sa tezom: Kulturološki aspekti alternativne umetnosti na primeru filma.

Član AFC od 1980. gde je aktivan kao autor. Od 1982. odnosno prvog Alternative film festivala član je organizacionog odbora. a poslednja četiri festivala jedan je od dvojice selektora.

U izdanju DKSG objavio je knjigu Avangarda, alternativa, film.

 

Izbor filmova:

ORGANON,  1980, super 8, 10:00.

KAKO TO DA SLEP ČOVEK PIJE VODE, 1983, 16mm, 21:00.

EDUKEJŠN,  2010, video, 6:00.

SLIKE SA IZLOŽBE, 2010, video, 12:00.

ZAGREB GRAD, 2013, video, 10:00.

SLIKA A. M. SMIRNOVE, 2013, digital video, 1:15.

ČE,  2010, slika sa animacijom, 1:10.

 

Posle projekcije razgovor će voditi Miodrag Milošević i autor Zoran Saveski.Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: Au/05/13