13. 6. 2007.| Akademski filmski centar

Sreda 13. 06. u 20:30

Donji hol velike sale

MEDIJSKA ARHEOLOGIJA:

Margina protiv margine

Jovan Bačkulja i Boško Prostran

 

Dokumenti o narkomaniji i prostituciji u Sarajevu i Zagrebu:

1984. i 1988. godina. Materijali sarajevske i zagrebačke televizije.Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/06/07