21. 11. 2011.| Biblioteka

21.11– 5.12  Hol Biblioteke,  izložba knjiga

SAJAM 2011 – STRUČNA LITERATURA

Izložba aktuelne stručne literature nabavljene na ovogodišnjem Sajmu knjiga.