SAVREMENA KONTINENTALNA FILOZOFIJA

 

Predstavljanje knjige

Roberta D`Amika

 

Govore: Miroslav Ivanović, Tanja Mijović, Zoran Arsović

 

Zaključci o filozofskim temama umiru na papiru ukoliko im nije udenut život sa željom da se istraže njihove teze i problemi van onoga što se svodi na jednostavno parafraziranje originala. Pregled kontinentalne filozofije dvadesetog veka prikazuje kako se evropska filozofska tradicija razvijala u dvadesetom veku na veoma osoben način. Ovo nije čisto istorijska studija ili apologija jednog pristalice te filozofije. Čak i tamo gde se raspravlja o uticajima, cilj je tematski a ne sinoptički.

 

Robert D'Amiko težište stavlja na centralne filozofske ideje, posebno na centralne teme u epistemologiji i ontologiji, koje konstituišu ovu tradiciju i pristup.

 

O D'Amikovoj knjizi govoriće prevodilac filozof Miroslav Ivanović, filozof Tanja Mijović i Zoran Arsović.

"/> SAVREMENA KONTINENTALNA FILOZOFIJA
21. 1. 2008.| Forum

Ponedeljak 21. 01. u 19:00

Mala sala

Filozofske teme

SAVREMENA KONTINENTALNA FILOZOFIJA

 

Predstavljanje knjige

Roberta D`Amika

 

Govore: Miroslav Ivanović, Tanja Mijović, Zoran Arsović

 

Zaključci o filozofskim temama umiru na papiru ukoliko im nije udenut život sa željom da se istraže njihove teze i problemi van onoga što se svodi na jednostavno parafraziranje originala. Pregled kontinentalne filozofije dvadesetog veka prikazuje kako se evropska filozofska tradicija razvijala u dvadesetom veku na veoma osoben način. Ovo nije čisto istorijska studija ili apologija jednog pristalice te filozofije. Čak i tamo gde se raspravlja o uticajima, cilj je tematski a ne sinoptički.

 

Robert D'Amiko težište stavlja na centralne filozofske ideje, posebno na centralne teme u epistemologiji i ontologiji, koje konstituišu ovu tradiciju i pristup.

 

O D'Amikovoj knjizi govoriće prevodilac filozof Miroslav Ivanović, filozof Tanja Mijović i Zoran Arsović.Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/01/08 A/01/08