TREMA KAO IZAZOV

Utorak 10.4.2007. u 19.00

Mala sala

I deo

Šta je trema?

Kako se manifestuje...

 

"/> Trema kao izazov
10. 4. 2007.| Muzički program

Tribina

TREMA KAO IZAZOV

Utorak 10.4.2007. u 19.00

Mala sala

I deo

Šta je trema?

Kako se manifestuje...

Prvi deo ciklusa posvećen je

definisanju i razotkrivanju treme,

traženju uzroka njenog nastanka...Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: A/04/07 Ft/04/07