19. 3. 2013.| Likovni program

RENATA MILIĆEVIĆ, STEFAN TODOROVIĆ I ĐURĐA SIVAČKI, slike i crteži

Galerija, od 19. do 30. 3.

 

Izložba u okviru koje tri studenta slikarstva svojim radovima ispituju perceptivne kodove otkrivajući tri različita pristupa. Različiti pristupi i njihovi odnosi otkrivaju nam mnogo više od individualne, singularne prezentacije.

 

"Perceptivni kodovi - akti sučeljavanja u okviru odabranog prostora (ne)pikturalne realnosti. Tri linije delovanja. Prva se konfrontira snažnim, oporim kolorističkim razaranjem jednog privremeno uspostavljenog vizuelnog koda “prostor-figura” i u okviru istog ispituje njihove međuzavisnosti i specifična svojstva. Zatim druga, poniranjem u unutrašnji mehanizam telesnog rezultira , kao jednom od manifestacija svog delovanja, upravo deformacijom žive materije, njenim sakaćenjem i u krajnjem činu odupiranjem opažajnom naboju posmatrača. Dok se treći aspekt suprotstavlja direktnim pogledom, uspostavljajući tako komunikaciju, regresiju “realnosti”, služeći se pritom primarnim crtačkim sredstvom."

Renata Miličević

 

 

Renata Milićević je diplomirala slikarstvo na FLU u Beogradu. Trenutno je na prvoj godini master studija slikarstva na istom fakultetu. Stefan Todorović i Đurđa Sivački su studenti treće godine slikarstva na FLU u Beogradu. Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/03/13