Utorak 21. 6. u 20:00, Velika sala
NADA KOLUNDžIJA, klavir
Program: savremeni domaći autori

"/> NADA KOLUNDžIJA, klavir
21. 6. 2011.| Muzički program

Utorak 21. 6. u 20:00Velika sala
NADA KOLUNDžIJA, klavir
Program: savremeni domaći autori