FILMOVI NIKOLE ĐURIĆA

"/> FILMOVI NIKOLE ĐURIĆA
20. 2. 2013.| Akademski filmski centar

Sreda 20. 2. Mala sala u 20:00
Arhiv Alternativnog filma

 

FILMOVI NIKOLE ĐURIĆA

 

Filmovi koji će biti prikazani nastali su u Akademskom kino klubu od 1969 pa do 1975. godine. Prestavljaju moje eksperimente sa elementima filmske umetnosti. U stvari u tom periodu bavio sam se umetnošću šire. Studirao sam Istoriju umetnosti a želeo da upišem likovnu akademiju. Bio sam umešan u sve aktivnosti kluba: proizvodnja, studentski bioskop, festival, kino kursevi, produkcija...       Nikola Đurić.

Izbor filmova:

  1. TABULA RAZA, 1969. 8mm, 9:00.
  2. KANTAR, 1970. 8mm, 1:30.
  3. SEOSKI PUT, 1972. 16mm. 5:00.
  4. GAVRAN, 1973. 16mm, 5:00.
  5. SAMOGLASNICI, 1973. 16mm, 10:00.
  6. MATERIJAL 1, 1974. 16mm, 10:00
  7. VIOLINISTKINjA, 1974. 16mm, 6:00.
  8. JAJE NA OKO, 1975. 16mm, 5:00.


Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/02/13