5. 2. 2013.| Likovni program

Galerija, od  5. 2. do 18. 2.

IVANA RANISAVLjEVIĆ, OSVEĆENjE

Projekat Osvećenje obuhvata seriju performansa, tačnije hodanja i plesnog izvođenja unutar napuštenih i ruiniranih hala, nekadašnjeg industrijskog postrojenja. Umetnica svojim kretanjem i lutanjem kroz ove ogromne hale uspostavlja poseban odnos sa samim duhom prostora. Performansi su zabeleženi u vidu serije fotografija i video-rada.

 

Ivana Ranisavljević je diplomirala na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2011. godine u klasi prof. Jovana Sivačkog. Pored tradicionalnih, klasičnih likovnih umetnosti (slikarstva, grafike), polje njenog interesovanja predstavljaju i novi mediji umetnosti (multimedijalna umetnost, performans, body-art, video-rad, prostorne instalacije i dr.).Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/02/13